Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi

Terazi Hukuk Dergisi 2010 Mart-Nisan Sayıları

Çalışmamızın konusunu; kiracının finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşmesi ve hukuki sonuçları oluşturmaktadır.

Çalışmamız iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde finansal kiralama sözleşmesinin tanımı ve hukuki niteliği, finansal kiralama bedelinin ödenmesi şekli ve zamanaşımı konuları incelenmiştir. Konular mevcut Kanuni düzenleme ile Kanunlaşması gündemde olan tasarı hükümleri karşılaştırılarak açıklanmaya gayret edilmiştir. Özellikle mevcut Kanuni düzenleme ile Tasarı arasındaki farklar ortaya konarak tespit ettiğimiz eksiklikler önerilerimizle birlikte ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yol Tarifi