Av. Mehmet KARACA

Av. Mehmet KARACA, 29.07.1980’de Aksaray’da doğmuştur. Liseyi Kabataş Erkek Lisesinde okumuştur (1994-1998). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden burslu olarak birincilikle mezun olmuştur (1999-2004). Aynı üniversitenin Özel Hukuk Yüksek Lisans Bölümünü burslu olarak birincilikle bitirmiştir (2005-2008). Doktora eğitimine aynı üniversitenin Özel Hukuk bölümünde burslu olarak devam etmektedir. Doktora yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlamış olup tez yazım aşamasındadır.

Avukat Mehmet KARACA’ nın “Kamu İhale Sözleşmelerinin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi” adlı Yüksek Lisans Tezi, Seçkin Kitapevinden 2009 yılı Eylül Ayı içerisinde basılarak yayımlanmıştır.

Av. Mehmet KARACA' nın "Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi" konulu bilimsel makalesi ile "İfa Yardımcısının Fiilinden Dolayı Borçlunun Sorumluluğu" konulu bilimsel makalesi Terazi Hukuk Dergisini 2010 Mart-Nisan-Eylül ayı sayılarında yayımlanmıştır.

Av. Mehmet KARACA’ nın katıldığı ve tebliğ sunduğu ulusal ve uluslar arası konferanslardan bazıları şunlardır; “DAAD’ nin düzenlediği (Alman Akademik Değişim Servisi) 2003 Yaz Akademisinde, Türk Hukukunda Genel Boşanma Sebeplerinden Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” başlıklı bildiri (Antalya 2003)”, “Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Eğitim Programı (İstanbul 2004), “İstanbul Kültür Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi Uluslar arası Semineri (İstanbul 2008)”, “Galatasaray Üniversitesi, Uluslar arası İnsancıl Hukukta Örf ve Adet Yuvarlak Masa Toplantısı (İstanbul 2009)”.

Av. Mehmet KARACA’ nın Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi süresince hazırlamış olduğu seminer çalışmalarından bazıları şunlardır; “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Eksik Yönlerine Dair Eleştiri ve Önerilerimiz”, “ Toplu İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin, Kurulması, Tarafları, Hükümleri ve Sona Ermesi, “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçları”, “Karşılıksız Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu”, “ İfa Yardımcılarından Doğan Hukuki Sorumluluk”, “ Vergi Suç ve Cezaları”, “İnşaat Sözleşmelerinin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi Halleri”, “Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Uygulaması”, “4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu İle New York Konvansiyonu Hükümleri Işığında Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Merkezi Kararlarının İcrası ile Tanınması ve Tenfizi Usulü”, “Patent Lisansı Sözleşmesinin Tarafları, Hükümleri ve Sona Ermesine Dair Özellikler”, “Anonim Şirketlerde Pay Devri”, “Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları”, “CMR konvansiyonu ve TTK hükümlerinde Taşıyıcı İçin Öngörülen Sorumluluk Halleri”,

Av. Mehmet KARACA, 2005 yılından beri İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Yol Tarifi