İfa Yardımcısının Fiilinden Dolayı Borçlunun Sorumluluğu

Terazi Hukuk Dergisi 2010 Eylül Sayısı

Konumuz borçlunun ifa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluğudur.
Borçlar Kanunumuzdaki ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarımızdaki düzenlemelerle ilgili genel bilgi verilmiştir. Daha sonra sorumluluğun şartları, doktrin ve Yargıtay kararları ile birlikte değerlendirilmiştir. Son olarak ise tespit ve kanaatler, esasen ve kısaca bir araya getirilerek, kişisel görüşlerimizi içeren sonuçlar kısmına yer verilmiştir. 

Yol Tarifi