Faaliyet Alanlarımız

Avukat Mehmet KARACA’ nın tecrübe ve uzmanlığının bulunduğu hukuk branşları şunlardır;

 •  Şirketler Hukuku,
 •  Kambiyo Hukuku,
 •  İş Hukuku,
 •  Miras Hukuku,
 •  Eşya Hukuku,
 •  Taşınmaz Mal Davaları,
 •  Borçlar hukuku genel hükümlerini ve borçlar hukuku özel borç ilişkilerini ilgilendiren davalar ve danışmanlık işleri,
 •  Vergi cezalarının ve idari para cezalarının iptaline ilişkin davalar,
 •  Vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin ceza davaları,
 •  Taşınmaz mülkiyetine dair danışmanlık ve davalar,
 •  İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren takip ve davalar,
 •  Kamu ihale hukukuna ve borçlar hukukuna tabi inşaat sözleşmelerinin müteahhitten kaynaklanan sebeplerle sona ermesi,
 •  İş sahibinin tazminat hakkı,
 •  Sözleşmenin tasfiyesine dayalı davalar,
 •  Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara dayalı davalar.

Yol Tarifi